MENU

ERCP Ünitesi


 ERCP  Pankreas ve safra yolları hastalılarında  tanı koyma ve tedavi yapmak için yapılan endoskopik  bir işlemdir.İşaret parmağı kalınlığında duodenoskop adı verilen ucunda kamera olan bir aletle yapılır.İşlem esnasında bazı ilaçlarla sedasyon yapıldığı için hasta işlemi hissetmez.Aletle onikiparmak barsağına kadar ilerlenir ve burada safra ve pankreas kanallarının birleşerek barsağa açıldığı ve papilla adı verilen yapı bulunur.Buradan safra kanalına girilir ve ilaç verilerek film çekilir.Sonra kanalın ağzı özel bir alet yardımı ile kesilerek genişletilir.Daha sonra kanal içine gönderilen baz aletler yardımı ile kanal içinde taş,çamur gibi kanalı tıkayan maddeler barsağa boşaltılır.

Bazen kanal içine geçici plastik stent koymak gerekebilir.Bazen bu işlem ilk seansda yapılamazsa 3 gün sonra tekrar denenir.Tekrar denemede girilemezse kanala girmek için PTK denilen yönteme başvurulur.Plastik stent takıldığında 2 ay sonra işlem gerekebilir.Çok nadiren bu tekrarlayan işlemler 3-4 kere olabilir.

ERCP NEDEN YAPILIR:

Daha çok safra kesesinden safra yoluna düşmüş olan taşlar için yapılmaktadır.Safra yolu ağzını tıkayan ve sarılık yapan başka hastalıklarda vardır.Örneğin pankreas tümörü,barsak dokusundan kaynaklanan papilla tümörü,karaciğer kitslerinin safra kanalına geçen yavru veziküllerinin oluşturduğu tıkanıklıklar,safra yolunda çeşitli nedenlerle olan daralmalarda ERCP gerekebilir. ERCP yapılmadan evvel kan,ultrason ve  safra yolu emar çekimleri gerekebilir.

ERCP  HAZIRLIK:

  • ERCP'nin, diğer endoskopik işlemlere göre ciddi komplikasyon oranı yaklaşık olarak 4 kat daha fazladır. ERCP yapacak olan hekim hastayı muayene etmeli ve yapılmış tetkikleri değerlendirmelidir. Hastaya veya yakınlarına yapılacak işlemin amacı, tehlikeleri, komplikasyonları ve alternatif tedavi metodları anlatılmalıdır. Aydınlatılmış onam formu imzalatılmalıdır.

  • ERCP yapılacak hastanın yandaş hastalıkları araştırılmalı, gerek görülürse ilgili bölüme konsülte edilmelidir. Bilinçli sedasyon için anestezi onayı alınmalıdır.

  • İyot allerjisi başta olmak üzere herhangi bir ilaç allerjisi olup olmadığı sorgulanmalıdır.

  • Klinik şüphe varsa koagülasyon testleri (INR, protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı, trombosit sayısı) yapılmalıdır. Klinik şüphe yoksa hemostaz anomalilikleri nadir olduğundan rutin tarama önerilmez.

  • Tanısal ERCP için antikoagülan ajanların kesilmesi gerekmez ancak günümüzde ERCP tanısal olmaktan çıkmış daha çok tedavi amaçlı olmuştur. Bu sebeple ERCP yapılacak olan hastalarda antikoagülan alımı dikkatlice sorgulanmalı ve ona göre tedbir alınmalıdır.

  • Aspirin ve diğer NSAİ ilaçlar, ERCP den 5-7 gün evvel kesilmelidir. Tromboemboli riski yüksek olan hastalarda ERCP öncesi aspirin kesilmemelidir. Klopidogrel ve tiklopine 7-10 gün önce kesilmelidir. Warfarin kullanan hastalarda INR 2.5'un altında olmalıdır. Bu konularda ASGE, ESGE, JGES kılavuzları yol göstericidir.

  • Hastalar gece boyunca ya da en az 4 saat önceden ağızdan gıda almamalıdır.

  • Doğurganlık çağındaki kadınlarda olası hamilelik sorgulanmalı ve gebelik testi yapılmalıdır.