Site Dili : TR | EN
MENU

OKUL ÖNCESİ GÖZ MUAYENESİ


Okul öncesi çocukta göz sağlığı bozuksa, okul başarısı için önemli olup, eğer aile tarafından bu durum fark edilmez ise okul başarısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çocuk okula başladıktan sonra okula gitmek,ders çalışmak ya da ödevlerini yapmak istemezse onları tembellikle suçlamadan önce mutlaka gözlerini muayene ettirmek gerekir. 

Peki çocuklarda göz sağlığı bozuksa ne gibi belirtilerle karşılaşırız:

-yakın uğraşıların okul döneminde artmasıyla okuma isteksizliği

-çalışma isteksizliği, çabuk yorgunluk,hemen uykusu gelmesi

-sık baş ağrısı

-çok yakından okuma

-televizyonu yakından izleme

-gözlerini kısarak bakma

-satır kaçırma

-parmakla takip etme

-sakarlık

-gözlerde kaşınma, ışığa karşı duyarlılık

-göz kayması veya titreme olması

-göz kapağı düşüklüğü

-yaşarma, çapaklanma

-baş pozisyonu 


gibi şikayetlerden biri veya birden fazlası birarada olabilir. Bazende eğer çocukta görme keskinliği tamsa, aile diğer şikayetleri çok önemsemeyebilir. 

Çocuklarda ilk göz muayenesi, ilk 6 aylık bebeklik döneminde, sorun yoksa diğer rutin göz muayeneleri 3 yaş ve okula başlamadan 6 yaşında yapılmalıdır. Bundan sonraki yıllarda da yılda bir rutin göz muayenesi yapılır. Eğer göz sağlığı sorunu varsa hekim soruna göre daha sık aralıklarla takip etmelidir. Özellikle kırma kusurları okul dönemi ve daha sonrasındaki ergenlik döneminde kısa sürede değişkenlikler gösterebileceğinden en az 6 ayda bir peryodik kontrolleri yapılmalıdır.  

Okul çağındaki çocuklarda rastlanan en sık göz bozukluğu kırma kusurlarıdır.Yapılan araştırmalar okul öncesi dönemde çocukların %5'inde, okul döneminde ise %25'inde kırma kusuruyla ilgili görme problemi olduğunu göstermiştir.

Kırma kusurlarından miyopi genellikle en kolay fark edilenidir ve okul döneminde ortaya çıkmaya başlar ve de ergenlikle artış gösterir. Çocuklar ya uzağı iyi göremediklerini ifade ederler yada aile veya öğretmen çocuğun televizyon yada tahtaya çok yaklaşması, gözlerini kısarak bakması gibi  davranışlar sergilediğini belirtir.

Hipermetropi ise daha erken çocukluk döneminde ortaya çıkabilmektedir. Uzağı nispeten iyi görürken yakında zorlanır ve çabuk yorulurlar. Baş ağrısı şikayetleride olur.

Astigmatizma ise her çocukluk yaş grubunda ortaya çıkabilir. Hem uzak hemde yakında zorlanırlar. Bunlarda da baş ağrısı şikayeti fazladır.

Görme tembelliği bu kırma kusurlarıyla beraber veya ek olarak şaşılıkla beraber seyredebilir. Ne kadar erken yaşta tanı konursa tedavi edilebilirliği o kadar yüksektir. Eğer zamanında tedavi edilmezse (genellikle sınır 10 yaş civarı), telafisi mümkün olmayan kalıcı görme kaybı ile sonuçlanır. 

Kırma kusurlarının tedavisi için çocuklara öncelikli olarak gözlük verilir. Verilen gözlük ile çocuk uyum kapasitesini zorlamadan net görebilecek ve şikayetleri kaybolacaktır. Göz doktoru kırma kusuru varlığında;

-çocuğun yaşı

-görme keskinliği

-gözünde kayma olmasını

-kırma kusurunun derecesini

-görme tembelliği riskini

dikkate alarak, ne derecede gözlük vereceğine her bir çocuk için yapacağı değerlendirmeye göre karar verir.

Doğru gözlük seçimi nasıl olmalıdır? Aileler gözlük kullanımı gerektiğinde çocukların rahatsız olacaklarını düşünürler. Oysa daha iyi görmeye kavuşan çocuklar gözlük kullanımına kolaylıkla alışırlar. Çocuğun daha kolay adapte olabilmesi için gözlük seçimide çok önemlidir. Çerçeve yüzüyle orantılı olmalı, ağır çerçevelerden kaçınılmalı, burun üzerine baskı yapmamalı, çerçeve üst sınırı kaş hizasında olmalı, yüksek derecelerde camlar inceltilmeli, camların orta noktası görme merkeziyle tam uyuşmalı ve ultraviole ışığı filtre etmelidir.


Op.Dr. İbrahim Ersöz
Göz Hastalıkları Uzmanı