Site Dili : TR | EN
MENU

İleri MR

Misyonumuz

 • Hasta mahremiyeti

 • Profesyonellik

 • Güvenilir sonuç

Ekibimiz

Uzman Dr. Hakan KILIÇ

Tüm Vücut MR

TÜM VÜCUT MR NEDİR?

 • Tüm Vücut MR Manyetik Rezonans Görüntüleme, vücut görüntülerini oluşturmak içinradyo dalgalarını ve güçlü bir manyetik alanı kullanan tıbbi bir tanı tekniğidir.

 • Çok yönlü, güçlü ve hassas bir araç olan MRI, vücudun çok düzlemli görüntülerinioluşturabilir. Bu, tüm vücudun yapılarının çalışılmasını sağlayacaktır

 • Tüm vücut MRG iki farklı konu grubunda kullanılabilir: 

 • Check up taramada

 • Hastalığın derecesini değerlendirmek için bilinen malignite veya diğer hastalığı olan hastalarda.

TÜM VÜCUT MR NASIL ÇEKİLİR?

 • Vücudun manyetik bir alanla çevreleyen MR’ın içine yavaşça geçeceksiniz.

 • İnceleme yaklaşık 30 dakika sürecektir. İşlem sırasında sadece yatmanız yeterli olacaktır. 

 • Sağlık ekibimiz sürekli gözleyecektir

 • İşlem sırasında hiçbir ilaç yada radyasyon almayacaksınız.

TÜM VÜCUT MR YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

 • Hiçbir yan etkisi yoktur.

 • Herhangi bir fiziksel aktivite için herhangi bir kısıtlama yoktur

TÜM VÜCUT MR AVANTAJLARI NEDİR?

 • Kaslar gibi yumuşak doku yapılarının görüntüleri diğer görüntüleme yöntemlerindendaha net ve daha ayrıntılıdır.

 • MR hızlı, girişimsel olmayan bir tarama testi sağlar.

 • MR radyasyona maruz kalmayı gerektirmez

TÜM VÜCUT MR DAN NE BEKLEMELİYİM?

 • Tüm Vücut Manyetik Rezonans Görüntüleme bir tarama tetkiki olarak elimizdeki diğer check up / tarama tetkiklerine özellikle kanser taramasında önemli bir katkı sağlayarakerken teşhiste önemli rol oynamaktadır.

 • Hali hazırda devam eden kanser terapisi olan hastalarda hastalığın tedaviye cevabınıdeğerlendirmede hızlı ve güvenilir bir yöntemdir.

TÜM VÜCUT MR DA RADYASYON ALIRMIYIM?

Tüm Vücut MR, PET,BT ve Tomografi gibi radyasyon içermeyen bir tarama yöntemi olup sadece zararsız radyo frekans dalgaları kullanılır.

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR NASIL ÇEKİLİR?

 • Hiçbir yan etkisi yoktur.

 • Herhangi bir fiziksel aktivite için herhangi bir kısıtlama yoktur


MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR’IN ÜSTÜNLÜKLERİ NELERDİR?

 • Prostat kanser tespitindeki en hassas radyolojik görüntüleme yöntemidir.

 • Kan PSA değerleri yüksek veya ailesinde prostat kanseri olan yüksek riskli erkeklerde prostatkanserine erken evrede tanı konulur.

 • Prostat biyopsisi öncesi prostat tümörünün yerini belirler ve doğru yerden biyopsi yapılarak(hedefli-füzyon prostat biyopsisi) kesin tanı konulması sağlar.

 • Eğer multiparametrik MR incelemesinde prostatta anormal bulgu yoksa, bu hastalara gereksizbiyopsi yapılma olasılığını azaltır

 • Prostat biyopsi sonucu normal gelen, fakat kan PSA değerleri yükselen hastalarda Multiparametrik MR prostattaki şüpheli alanı belirler. Bu alandan ultrason altında (hedefli-füzyon prostat biyopsisi)biyopsi alınmasını sağlar. Buda biyopsinin doğruluğunu artırır ve olası kanserin atlanmasını engeller.

 • Prostat kanseri tanısı alan ve ameliyat veya ışın tedavisi verilemeden takip edilen hastalarda kanda PSA değerleri yükselmeye başlar ise Multiparametrik MR ile prostat görüntülenir. MR sonucunagöre de tedavi şekli değişebilir.

MR DEFAKOGRAFİ

KABIZLIK (KONSTİPASYON) TANISINDA ALTIN STANDART NEDİR?


 • Defekasyon MR Görüntüleme pelvik amaçlı görüntüleme için radyo frekans dalgalarını kullanan radyasyonsuz bir görüntüleme yöntemidir.
 • Çok yönlü güçlü ve hassas bir araç olan MR vücudun çok düzlemli görüntülerini oluşturabilir. Bu çok farklıaçılardan pelvik bölgenin değerlendirilmesini sağlar.

FAYDALARI NELERDİR?

MR Defekasyon (MRD) kronik kabızlık, zor dışkılama, tutamama gibi dışkılama sorunlarını, idrar kaçırmaproblemlerine ve makattan barsak sarkmasını araştırmak için yapılan bir radyolojik incelemedir

NASIL ÇEKİLİR?

 • MRD’de barsak temizliği maksadıyla çekime gelmeden önce evde lavman yapılır

 • Tetkik öncesi birkaç saat idrara çıkmamış olmak yeterlidir. Mesane dolu olması daha iyi görüntülemeyisağlar.

 • Rektal doluluk defekasyon için istenen bir şarttır. Rektuma kontrast madde uygulaması ile rektosel,inkontinans veya yetersiz boşaltma anlaşılabilir.

 • İşlem MR da yaklaşık 30 dakika bir süre yatmayı ve teknisyenin komutlarına uyarak fonksiyonlarıngörüntülenmesini gerektirir.

YAN ETKİLERİ

 • Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

 • Hiçbir fiziksel aktivite için kısıtlayıcı değildir.

NE BEKLEMELİYİM ?

 • MR defekografi, muayene, sigmoidoskopi gibi diğer testler ile teşhisi zor olabilecek pelvik taban anormalliklerinin değerlendirmesineyardımcı olur.

 • MR defekografi , hekimlerin hem organın yapısını hem de nasıl çalıştığını değerlendirmelerine yardımcı olur.

RADYASYON ALIR MIYIM ?

 • MR defekografi, PET BT ve Tomografi gibi radyasyon içermeyen bir tarama yöntemi olup tanı için zararsız radyofrekans dalgaları kullanılır


KABIZLIK (KONSTİPASYON) TANISINDA ALTIN STANDART NEDİR ?


Defekasyon MR Görüntüleme pelvik amaçlı görüntüleme için radyofrekans dalgalarını kullanan
radyasyonsuz bir görüntüleme yöntemidir.


Çok yönlü güçlü ve hassas bir araç olan MR vücudun çok düzlemli görüntülerini oluşturabilir. Bu çok farklı
açılardan pelvik bölgenin değerlendirilmesini sağlar.


FAYDALARI NELERDİR?


MR Defekasyon (MRD) kronik kabızlık, zor dışkılama, tutamama gibi dışkılama sorunlarını, idrar kaçırma
problemlerine ve makattan barsak sarkmasını araştırmak için yapılan bir radyolojik incelemedir.


NASIL ÇEKİLİR?


 • MRD’de barsak temizliği maksadıyla çekime gelmeden önce evde lavman yapılır.
 • Tetkik öncesi birkaç saat idrara çıkmamış olmak yeterlidir. Mesane dolu olması daha iyi görüntülemeyi sağlar.
 • Rektal doluluk defekasyon için istenen bir şarttır. Rektuma kontrast madde uygulaması ile rektosel, inkontinans veya yetersiz boşaltma anlaşılabilir.
 • İşlem MR da yaklaşık 30 dakika bir süre yatmayı ve teknisyenin komutlarına uyarak fonksiyonların görüntülenmesini gerektirir.


YAN ETKİLERİ

 • Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Hiçbir fiziksel aktivite için kısıtlayıcı değildir.


NE BEKLEMELİYİM ?

 • MR defekografi, muayene, sigmoidoskopi gibi diğer testler ile teşhisi zor olabilecek pelvik taban anormalliklerinin değerlendirmesine yardımcı olur.
 • MR defekografi , hekimlerin hem organın yapısını hem de nasıl çalıştığını değerlendirmelerine yardımcı olur.


RADYASYON ALIR MIYIM ?

 • MR defekografi, PET BT ve Tomografi gibi radyasyon içermeyen bir tarama yöntemi olup tanı için zararsız radyofrekans dalgalarıkullanılır.

DENTAL MR

• Radyasyonsuz Tam Anatomik ve Morfolojik Oryantasyon

Dental MR, tomografi ve röntgen de kullanılan x ışını demetleri yerinemanyetik alan ve radyofrekans dalgalarını kullanarak radyasyonsuz dental çekim imkanı tanımaktadır.

MultiCLUT Processing

Çoklu serilerde kromotografi ve piksel bit derinliğini kullanarak lezyonları ve kanalsinir paketlerini daha etkili tanılamaktadır

Radyasyonsuz Dental Ölçüm

Radyasyon kullanmadan dental ölçümler Dental MR ile yapılabilmektedir.

Radyasyonsuz Dental Kitle Karakterizasyonu

Dental MR diğer tüm tanı yöntemlerinden daha üstün şekide diş ve çenelezyonlarını karakterize edebilmektedir.

Mandibular Kanal ve Alveolar Sinir Tracking

 • Dental MR tomografinin aksine sinir yapılarını ve konturlarını radyasyonsuz,artefaktlardan uzak bir şekilde takip edebilmektedir.

Curveplanar Görüntüleme

 • MR' ın multiplanar yumuşak doku çözünürlülüğü tüm planlarda oryantasyona izin vermektedir.

FETAL MR

Fetal MR nedir? Hamilelikte neden MR çekilir?

 • Ultrason, gebelikte tanı ve görüntülemenin rutin bir parçası olmasına rağmen, bazı anormallikleri göstermedeki başarısı sınırlıdır. Fetal MR, ultrasona göre dahadetaylı görüntüleme sağlar. Fetal MR (obstetrik MR), fetüs görüntülemede en detaylı ve etkili yöntemdir.

Neden Fetal MR çekilir?

 • Genellikle ultrason çekiminde şüphelenilen anormalliğin görüntülenmesi için Fetal MR çekilir. Ultrason sonucunda bulgu olmasa bile risk altındaki fetüs içinileri tetkik olarak Fetal MR çekilebilir. Ayrıca plesenta yaşı, bebeğin duruşu, plesenta pozisyonu detaylı bir şekilde incelenebilir.

Hangi organ ve sistemlere yönelik Fetal MR çekilir?

 • Beyin: doğumsal anomaliler, ailesinde genetik geçişli hastalığa sahip olanlar, damar anomalileri.

 • Omurga ve omurilik: doğumsal anomaliler, omurga kitleleri.

 • Yüz ve boyun: damar anomalileri, guatr, yarık damak / yarık dudak

 • Akciğer: hava yolu anomalileri, diyafram fıtıkları, kitle.

 • Karın: kist, kitle, tümör, böbrek ve idrar yolları anomalileri, bağırsak anomalileri.

 • Ameliyat öncesi değerlendirme: kitle, havayolu tıkanıklığı

Fetal MR nasıl çekilir?

 • Normal bir emar çekiminden farkı yoktur. Gebe emar çekimi sırasında sırt üstü uzanır, çekim bitene kadar kıpırdamadan yatar. İşlem yaklaşık 15 ila 20 dakikaarasında sürmektedir. Fetal MR fiyatları herkesin ulaşabileceği ölçüdedir.

Hamilelikte MR zararlı mıdır?

 • Hamileliğin ilk üç aylık dönemi bebegin organ gelişim dönemi olduğu için öncelikle bu dönem tamamlandıktan sonra çekim yapılması tercih edilir. Her ne kadar hiçbir çalışmada ilk üç aylıkdönemde emarın herhangi bir zararı gösterilmesede genel tıbbi kanı bu yöndedir. Ancak gebenin emara mutlaka girmesi gerekiyorsa çekim yapılabilir.
 • Emar radyo dalgaları ile çalışan bir cihazdır. İçerisinde manyetik alan bulunur. MR görüntülemede radyasyon kullanılmaz. Fetal MRG'nin anneye ya da anne karnındaki bebeğe bir zararıyoktur.

Fetal MR'ye nasıl hazırlanmalıyım?

 • Obstetrik MR çekimi için özel bir hazırlık gerekmemektedir. Çekim esnasında ilaç kullanılmamaktadır. Dolayısı ile ikinci hamileliğinde fetal MR çektiren emziren anneler çekim sonrasındaemzirmeye devam edebilirler.

Fetal MR çekiminden sonra ne yapmalıyım?

 • Obstetrik mr çekiminden sonra herhangi özel birşey yapmanız gerekmez. İşlemin bebeğe ve anneye bir zararı yoktur. Hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Emziren anneleremzirmeye devam edebilir.

Fetal MR sonucunu ne zaman alırım?

 • Radyoloji uzmanı anne karnını, plesentayı, bebeğin tüm organlarını, işkelet ve sinirsel gelişmini tek tek inceleyecek, yaşı ile uyumlu mu veya gelişmisel bir anomali var mı bunları tahlil edip fetalmr sonucunu raporlayacaktır. Bu özellikli bir incelemedir. Genellikle çekimden bir gün sonra sonucunuzu alabilir, durumunuz hakkında detaylı bilgi alabilir, istediğinizi sorabilirsiniz.

KARDİYAK MR

Kardiyak MR nedir?

 • Kardiyak MR, radyo dalgaları, manyetik alan ve bilgisayar kullanılarak kalbin detaylı görüntülerinin alınmasını sağlayan ileri düzey birkardiyovasküler görüntüleme metodudur. Kardiyak MR, kalp hastalıklarının tipi ve özellikleri konusunda detaylı bilgi vererek hastalığa hızlı teşhiskonulmasını ve doğru tedavi planlaması yapılmasını sağlayan oldukça etkin bir tanı yöntemi olarak da tanımlanmaktadır.

Kardiyak MR’ın avantajları nelerdir?

 • Diğer kardiyak görüntüleme metotları olan ekokardiyografi ve kalp tomografisinden farklı olarak, doku düzeyinde detaylı bilgi vermesi bu yöntemiayrıcalıklı kılan en önemli özelliğidir. Kalp kasının dokusu konusunda bu şekilde değerlendirme yapabilen başka bir tanı yöntemi mevcut değildir.
 • Bütün bunları sağlarken, hastaların radyasyon maruziyetine sebep olmaması ise bu tekniğin oldukça önemli bir özelliğidir.
 • Kalp kası iltihabı(miyokardit) tedavisi sonrası veya kalp krizi sonrası kalıcı bir hasar kalıp kalmadığı da kardiyak MR ile araştırılabilmektedir.
 • Bazı romatolojik hastalıklara bağlı olarak kalp kası da etkilenebilmektedir. Kalpte tutulum varsa, kalp yetersizliğinin bu hastalıklara bağlı olduğudüşünülüyorsa tedavi tamamen değişebilmektedir. Bu nedenle, romatolojik hastalıklarda kalpte tutulum olup olmadığı konusunda da kardiyakMR oldukça yol göstericidir.
 • Kardiyak MR’ın görüntü kalitesi ekokardiyografiye göre çok daha üstündür. Kalbin volümü, kasılma gücü ve tüm anatomisi ile ilgili detaylı analizyapılabilir.
 • Hipertrofik kardiyomiyopati gibi kalp kasının kalınlaşması ile giden ve genetik kökenli bazı hastalıklarda, kalp kasındaki bağ doku değişimi olasıritim bozukluğu ile ilgili ileri düzey bilgi verdiğinden, bu hastalarda yapılması mutlaka gerekmektedir.
 • Kalp içi kitle değerlendirmesinde, kitlenin ne çeşit bir kitle olduğu, yayılımı hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır.
 • Konjenital(doğumsal) kalp hastalıklarında hem anatomi, hem hacim, hem de hemodinamik açıdan ileri düzey bilgi sağladığından, oldukça sıkkullanılmaktadır.

 • En sık kullanıldığı alanlardan biri kalp yetersizliğidir. Kalp yetersizliği derecesi, odacık ve kapaklarda yarattığı değişiklikler, kalp yetersizliğinin geridönüşümlü olup olmaması konusunda ileri düzey bilgi sağlamaktadır. Bunun dışında yukarıda da belirtildiği gibi perikard (kalp zarı), doğumsalkalp hastalıkları, kapak hastalıkları, aort hastalıkları; koroner arter hastalığında kalp kasının etkilenme derecesi ve oksijenlenme bozukluğu olupolmadığı kardiyak MR’ın rahatlıkla yol göstereceği alanlardır
 • Kardiyak MR ayrıca çarpıntı, bayılma, baş dönmesi, ritim bozukluğu olan hastalarda, buna neden olabilecek bir odak veya anatomik, hemodinamiksebep olup olmadığının araştırılmasında da kullanılmaktadır. Doğuştan kalp hastalıklarının ve aort hastalıklarında ekokardiyografi ile görüntükalitesi kötü olan ve tanı konamayan hastalarda radyasyon vermeden, acısız ağrısız şekilde tanı konulmasını sağlar ve takip ve tedavisi sürecindeyardımcı olur.

Kardiyak MR nasıl yapılır?/ Nasıl uygulanır? Kişiyi nasıl bir süreç bekler?

 • Hastalardan öncelikle tıbbi hikayesi detaylı olarak alınıp; hastanın böbrek fonksiyonları, alerjik durumları, kalp pili, vücudunda herhangi bir metal olup olmadığı ve gebelikdurumu konusunda ayrıntılı bilgi alınmaktadır. Çekim ve görüntü kalitesi tetkikin doğru bir şekilde yorumu için oldukça önemli olduğundan, çekim; işlemin oldukça titizçalışılması gereken, ekstra özen isteyen bir kısmıdır. Hastaya öncelikle kontrast maddesinin ve diğer gerekebilecek ilaçların verilebilmesi için damar yolu açılır. Damar yoluaçıldıktan sonra hasta konforlu ve geniş olan kardiyak MR makinesine alınır. Kardiyak MR, ortasında hasta yatağının girdiği bir tünel olan mıknatıs özelliğine sahip bircihazdır. Hastanın göğsüne kalp atım hızını kaydeden elektrotlar yapıştırılmaktadır. Dışarıdan hastaya ses komutları ile nefes alıp vermesi söylenir. Her bir nefes tutmasüresi genellikle 10 veya 20 saniye kadar sürebilmektedir. Bu süreç içerisinde hastanın nefes alıp verme komutlarına uyması ve hiç hareket etmemesi, görüntü kalitesiaçısından oldukça önemlidir. Hasta ile öncesinde denemeler yapıp, bu kısmı doğru yaptığından emin olunur. Çekim yaklaşık 50-60 dakika sürmektedir ve herhangi birağrı, acı söz konusu değildir. Sonrasında da görüntüler detaylı olarak analiz edilerek hastalara raporları hızlıca teslim edilmektedir.

Kardiyak MR hangi hastalara uygulanmamalıdır?

 • Çekim, ciddi klostrofobisi yani kapalı alan korkusu olan ve cihaza girmeyi kabul etmeyen hastalara uygulanmamaktadır. Bunun yanında böbrek yetersizliği olan hastalarınkan tahlillerinde üre, kreatinin değerleri belli bir düzeyin üstünde ise bu hastaların öncesinde hekimleri tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Genel MR kurallarıkardiyak MR’da da geçerlidir. Eğer hastanın vücudunun herhangi bir yerinde metal protezi ya da MR ile uyumsuz bir pili varsa yapılması önerilmez. Eğer varsa kalppillerinin ya da metal kapağın MR çekimlerine uyumlu olması gerekir. İşleme karar vermeden önce hastaya protez kapağı, pili ya da vücudunda başka herhangi birbölgede metal protez olup olmadığı mutlaka sorulmalıdır. Ayrıca piercing gibi metallerin de çıkarılması gerekmektedir.

Kardiyak MR’da hazırlık süreci var mıdır?

 • Özel bir hazırlık süreci olmamakla birlikte sadece kardiyak MR işleminde göğse takılan ve kalp ritmini kaydeden elektrotlar nedeniyle hastanın varsa göğsündeki kıllarıgelmeden önce tıraş etmesi, incelemenin başarısı açısından önem taşımaktadır. Bunun yanında işlem öncesi ilaçlar kullanılırken alerjik bir durum olursa hastanın bulantıkusması ve aspire etme riskini minimuma indirmek için 4-5 saatlik açlık gerekmektedir. Ayrıca aksi söylenmedikçe kullanılan ilaçlar incelemenin yapılacağı güne kadarkullanılmaya devam edilebilir. Kalple ilgili daha önceden yapılmış tüm inceleme sonuçları ve raporları da işleme gelmeden önce getirmek hastanın daha bütüncülincelenmesi açısından fayda sağlayacaktır.

Kardiyak MR’dan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 • İşlemden sonra dikkat edilmesi gereken herhangi bir durum yoktur. Hasta işlemin ardından hemen günlük hayata devam edilir.

KARDİYAK MR SSS

Kardiyak MR’ın süresi ne kadar?

 • Yaklaşık 25-30 dakika sürmektedir

Kardiyak MR’ın böbreklere zararı var mı?

 • Eğer hastanın böbrek fonksiyonları bozuksa öncesinde hidrasyon (damardan serum verilmesi işlemi) yapılır ya dabuna yönelik bazı önlemler alınır. Eğer çok ciddi bir böbrek sorunu varsa süreç nefrolojiyle birlikteyürütülmektedir. Böbrek sorunları olanların kardiyak MR öncesi mutlaka hekime bunu bildirmesi gerekir.Kardiyak MR öncesi rutin olarak kreatinin değerine zaten bakılır. Eğer hastanın yakın zamanda kreatinin değerivarsa yeniden istenmez. Ancak yakın zamanda yoksa yeniden kanda kreatinine bakılmaktadır.

Herhangi bir yan etkisi var mı?

 • Yukarıda da bahsedildiği gibi, işlem sırasında verilecek kontrast maddeye alerji ihtimali ve bazı böbrekhastalarında dikkat edilmezse ve önlem alınmazsa böbrek hastalığın ilerlemesi dışında, kardiyak MR’ın hiçbir yanetkisi bulunmamaktadır.

Rutin olarak check up programında çektirilir mi?

 • Eğer hastada herhangi bir endikasyon yoksa rutin olarak çektirmeye gerek yoktur. Ancak hastanın kalpyetersizliği, kapak hastalığı, doğumsal kalp hastalığı, aort genişlemesi gibi takip gerektiren bir hastalığı varsa, buhastaların kardiyak MR ile takibi ve değerlendirilmesi önerilebilir. Özellikle aort genişlemesi olan ve bazı yıllık/2yılda bir yakın takip gereken hastalarda, takibin bilgisayarlı tomografi yerine kardiyak MR ile yapılması radyasyonmaruziyetini ortadan kaldıracaktır.

Kardiyak MR’da kontrast madde veriliyor mu?

 • Kardiyak MR’da kontrast madde verilmektedir. Kardiyak MR’da geç ya da erken gadolinyum tutulumu adı verilendurumlar vardır. Erken tutulumda kalbin içinde herhangi bir pıhtı ya da mikrovasküler obstrüksiyon adı verilensorun olup olmadığına bakılır. Geç gadolinyum fazında ise kalbin miyokard adı verilen kas dokusu içerisinde birbağ dokusu değişikliği olup olmadığını görmek için kontrast verilmesi şarttır. Kontrast madde verilmezse kalpkasındaki bağ doku değişimi, ölü kalp hücrelerinin lokalizasyonunu ya da miktarının görülmesi mümkünolmamaktadır.

NÖROFONKSİYONEL MR

FONKSİYONEL MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ (FMRI) NEDİR?

 • fMRI fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme anlamına gelir. MR cihazında özel bir çekim yöntemi uygulanarak beyinin 3 boyutluaktif bölgelerinin tespiti için kullanılır.
 • fMRI aktif beyin bölgelerini tespit ederken elektriksel sinyaller yerine kan akımının hızı ve kandaki oksijen yoğunluğu bilgileri kullanır.

TÜM VÜCUT MR NASIL ÇEKİLİR?

 • Vücudun manyetik bir alanla çevreleyen MR’ın içine yavaşça geçeceksiniz.
 • İnceleme yaklaşık 20 dakika sürecektir. İşlem sırasında sadece yatmanız yeterli olacaktır. Sağlık ekibimiz sürekli gözleyecektir.
 • İnceleme sırasında tıbbi ekibimizin verdiği komutlara uyarak tekrarlayan el hareketleri yapacaksınız
 • İşlem sırasında hiçbir ilaç yada radyasyon almayacaksınız.

TÜM VÜCUT MR YAN ETKİLERİ

 • Hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Herhangi bir fiziksel aktivite için herhangi bir kısıtlama yoktur.

FAYDALARI

 • Beyin de kitle saptanan hastada, kitle ile motor korteksin ilişkisini ortaya koymak
 • Kitle yada şüpheli lezyonun beyin traktları ile ilişkisini ortaya koymak.