Site Dili : TR | EN
MENU

Op. Dr. Abdullah Küçükalp

Op. Dr. Abdullah Küçükalp

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

E-Posta : karalama76@gmail.com
Telefon : +905053319422
Eğitim : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi
Yabancı Dil : İngilizce 



 ÖZGEÇMİŞ

Unvanı, Adı Soyadı: Op. Dr. Abdullah Küçükalp

Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 02.09.1976 Erzurum

E-mail : karalama76@gmail.com

Bölümü: Ortopedi ve Travmatoloji

Medeni Durum: Evli

Yabancı Dil: İngilizce Yökdil Mart 2020: 65 puan

Eğitim:  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994-2001

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi 2006-2011

Çalıştığı Kurumlar:

. Körfez Sevindikli Köyü Sağlık Ocağı Kocaeli 2001

. Kocaeli Devlet Hastanesi 2001-2006

. Türk Pirelli Lastikleri AŞ İşyeri Hekimliği 2004-2006

. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi 2006 - 2012

. Suşehri Devlet Hastanesi 2012 - 2014

. Gemlik Devlet Hastanesi 2014 – 2020

. Hayat Hastanesi 2020 (Halen devam ediyor)

ESERLER

I. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Ertuğrul Köseoğlu, Kemal Durak, Muhammed Sadık Bilgen, Abdullah Küçükalp, Sarp BayyurtComparison of two biological internal fixation techniques in the treatment ofadult femur shaft fractures (plate-screws and locked intramedullary nail). UlusTravma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(2): 159-165 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.24892

2. Mustafa Dinc, Muhammed Sadik Bilgen, Abdullah Kucukalp, and Omer Faruk Bilgen, “An Assessment of the ChondroprotectiveEffects of Intra-Articular Application of Statin and Tetracycline onEarly-Stage Experimental Osteoarthritis,” ISRN Orthopedics, vol. 2012, ArticleID 182097, 9 pages, 2012. doi.org/10.5402/2012/182097.

3. Abdullah Küçükalp,  Kemal Durak,  Muhammet Sadık Bilgen.  A case report of multiple fractures witharterial vasospasm associated with ergotamine use. Ulus Travma Acil Cerr Derg2013;19(5):475-479 doi: 10.5505/tjtes.2013.63626

4. Abdullah Küçükalp, KemalDurak, Sarp Bayyurt, Gürsel Sönmez & Muhammed S. Bilgen (2014) The effectof immunonutrition (glutamine, alanine) on fracture healing, Food &Nutrition Research, 58:1, DOI: 10.3402/fnr.v58.24998

5. Sarp Bayyurt, AbdullahKüçükalp, Muhammed Sadik Bilgen, Ömer Faruk Bilgen, İlkin Çavuşoğlu andUlviye Yalçınkaya The chondroprotective effects of intraarticular applicationof statin in osteoarthritis: An experimental study. Indian J Orthop. 2015Nov-Dec; 49(6): 665–671. doi: 10.4103/0019-5413.168751

II. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. BİLGEN, M , ÖNCAN, T , KÜÇÜKALP,A , KARA, H , ÜNAL, Ö , BİLGEN, Ö . (2009). Total Kalça Protezi RevizyonuOlgularında Femoral Kemik Defektlerinin Yapısal Şaft Allogreft İle Onarımı.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 35 (1), 37-40. Retrieved fromdergipark.org.tr/uutfd/issue/35274/391438

2. BİLGEN, Ö , BİLGEN, M , DİNÇ, M , KÜÇÜKALP, A , DANIŞ, M , AYDEMİR, M . (2010). İleri VarusDeformiteli Dizlerde Total Diz Protezi Uygulama Sonuçları. Uludağ ÜniversitesiTıp Fakültesi Dergisi, 36 (3), 89-94. Retrieved fromdergipark.org.tr/uutfd/issue/35283/391551

3. Dr. M. Sadık BİLGEN, Dr.Abdullah KÜÇÜKALP Pes Ekinovarusta Birincil Tedavi Yöntemi (Initial Methodof Treatment in Clubfoot) Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-SpecialTopics. 2010;3(4):28-34

4. Muhammed Sadık BİLGEN, Burak AKESEN, Abdullah KÜÇÜKALP, Kemal DURAK Akut Patella Çıkıkları (AcutePatellar Dislocations)  TurkiyeKlinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics. 2011;4(3):66-72

5. AKESEN, B , KÜÇÜKALP, A ,YALÇINKAYA, U , AYDINLI, U . (2012). Osteosarkom: Olgu Sunumu. UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38 (2), 147-151. Retrieved fromdergipark.org.tr/uutfd/issue/35289/391667

6. KÜÇÜKALP, A , DURAK, K ,GÜRSEL, E , BİLGEN, M . (2013). Kronik Böbrek Yetmezlikli Bir Hastada BilateralKuadriseps ve Triseps Tendon Kopması ile Akromioklavikular Eklem Seperasyonu.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39 (3), 185-188. Retrieved fromdergipark.org.tr/uutfd/issue/35295/391749

7. M. Sadık BİLGEN, Necmettin SALAR, Abdullah KÜÇÜKALP, Gökay EKEN Revizyon Total Kalça Protezi SonrasıKomplikasyonlar ve Rehabilitasyon (Complication and Rehabilitation AfterRevision Total Hip Arthroplasty) Turkiye Klinikleri J Orthop &Traumatol-Special Topics. 2014;7(3):84-90

III. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. A. Kucukalp, K. Durak,G. Sonmez, S. Bayyurt, M.S. Bilgen, R-S2.4 The effect of immunonutrition(Glutamine, Alanine) on fracture healing, Injury, Volume 43, Supplement 1,2012, Page S27, ISSN 0020-1383, https://doi.org/10.1016/S0020-1383(12)70089-X.

2. Durak, K Kucukalp, A  Durak, V. A  Burgucu, F 2013/02/28 Su1.10 The effect of using an ischium support brace aftertreatment with dynamic hip screw in unstable intertrochanteric fracture of thefemur DO  -10.1016/S0020-1383(13)70121-9JO  - Injury ER

3. Kemal Durak ,Teoman Atıcı, Emre Kalay, Abdullah Küçükalp. 8.Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi 19-22 Mart/March 2014 22.Mart 2014 11.15-12.15 ORAL PRESENTATION 50 Neertip 3-4 proksimal humerus kırıklarında kilitli plak (philos) uygulamasınınsonuçları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji AnabilimDalı, Bursa Suşlehri Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klininiği,Sivas

IV. Konuşmacı olarakkatıldığı bilimsel toplantılar

1. Uluslararası Politravma Konferansı: Olgu sunumu 2: Acil Girişimler09:20 - 09:45 24-26 Şubat 2012 Harbiye İstanbul

2. A.Küḉükalp,T.Atici,E.Köseoglu,V.A.Durak,K.DurakJ6 The treatment of adult femoral shaft fractures with locked intramedullarynailing OSTEOSYNTHESE INTERNATIONAL 2014 'NAILS AND MORE' Krems,AustriaSeptember 11-13, 2014 http://www.kuentschersociety.org/files/images/osteosynthese/krems/Preliminary_program-Krems.pdf

 

V. Kitap Bölümü:

1. Açık Kırıklar, Bölüm adı:(Açık kırıklarda tespit yöntemleri)(2013). Dıkmen Göksel, Uras Ismaıl, Peker Gökhan, Küçükalp Abdullah, KovalakEmrah, Atalar Ata Can, Arazı Mehmet, Totbıd Ortopedik Travma Şubesi, Editör: Kömürcü Mahmut, YükselHalılyalçın, Kürklü Mustafa, Kalenderer Önder, Basım sayısı:1,ISBN:978-605-86172-1-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1227445)

2. Klinik BilimlerdeDeney Hayvanı Modelleri, Bölüm Adı: Deney Hayvanlarında Kırık İyileşmesiModelleri Bölüm Yazarı: Abdullah Küçükalp Editörler: Ejder Saylar Bora,CanÖzlü, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.505-516, 2020

3. Klinik BilimlerdeDeney Hayvanı Modelleri, Bölüm Adı: Deney Hayvanlarında Osteoartrit ModelleriBölüm Yazarı: Abdullah Küçükalp Editörler: Ejder Saylar Bora,Can Özlü,Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.517-528, 2020

VI. Verdiği Dersler:

1. KocaeliÜniversitesi Karamürsel Meslek Yüksek Okulu 2019-2020 Bahar Yarıyılı

a. Deniz Ulaştırma veİşletme 1-A ve 1-B şubelerine 2’ şer kredi Temel İlkyardım Dersi

b. Deniz ve Limanİşletmeciliği sınıfına 2 kredi Tıbbi İlkyardım Dersi

 

VII. Katıldığı Sempozyum ve Kongreler:

1. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 5. Artroplasti KışToplantısı 14- 18 Mart 2007 Uludağ Bursa

2. El Bileği Artroskopisi ve 'Knife Light' cihazı ile Karpal TünelCerrahisi  14 Nisan 2007

3. 6. Artroplasti Kış Toplantısı 28 Şubat- 03 Mart 2008 Uludağ- Bursa

4. 7. Uludağ Ortopdi ve Travmatoloji Günleri 7. Artroplasti KışToplantısı 12- 15 Mart 2009 Bursa

5. 5. Ortopedi Buluşması 2. TOTBİD _ AAOS Eğitim Toplantısı 21-25Nisan 2010 Antalya

6. 5. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 10-13 Mart 2011 Bursa

7. 9. Uludağ Ortopdi ve Travmatoloji Günleri 9. Artroplasti KışToplantısı 24- 27 Mart 2011 Bursa

8. Ağrı Okulu 6-8 Mayıs 2011 Kıbrıs

9. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 Ekim - 5 Kasım2011 Antalya

10. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD - AAOS EğitimToplantısı 19-23Nisan 2012

11. Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama,Geliştirme Derneği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi veTravmatoloji anabilim Dalı Uygulamalı Sivas Bölgesel Toplantısı 23 Haziran 2012

12 23. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim 3 Kasım 2013Antalya

13. Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavi Programı Eğitimi22.11.13 Sivas

14 12. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 13. Artroplasti KışToplantısı 26 Şubat 01 Mart 2015 Bursa

15. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması 10-12 Nisan 2015 İstanbul

16. İleri Enjeksiyonlar: Temporomandibuler Eklem, PRP, Ozon-Oksijentoplantısı 18-19 Nisan 2015 Kıbrıs

17. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım2015 Antalya

18. Sanatmetal's official training programme 7 October 1016 Budapeşte

19. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 24-29 Ekim 2017Antalya

20. 14. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 02-04 Mart 2018 Bursa

 

VIII. Katıldığı Kurslar:

1. Temel Artroplasti Kursu 29-30 Mart 2008 Ankara

2. Sekizinci 0-6 ay GKD-PEV Tanı ve Tedavisi Uygulamalı Kursu 28-29Haziran 2008 Ankara

3. İnfantil Hip Ultrasonography Course 6-8 October 2008 Ankara

4. 4. Uygulamalı Kalça Artroplasti Kursu 03-04 Aralık 2010 Adana

5. 25. Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu 22-24 Nisan 2011İstanbul

6. AO Trauma Course- Principles in Operative Fracture Manegement 18-21June 2011 İstanbul

7. Artroplastide Ameliyat Öncesi Planlama Kursu 25-28 Haziran 2011Bursa

8. Uluslararası Politravma Kursu 24-26 Şubat 2012 istanbul

9. AO Trauma Course- Advances in Operative Fracture Manegement 21-24 January2012 Ankara

10. Osteosynthese International 20013 14-17.February 2013

11. Primer Total Kalça Artroplastisi Kursu 14 Eylül 2013 Bursa

12. 8. İleri Artroplasti Kursu 'Diz Artroplastisi' 19-20 Aralık 2014Bursa

 

IX. Sertifikalar:

1. Bağımsız Doping Numunesi Alım Görevlisi Sertifikası 25.05.2002

2. Travma ve Resüsitasyon Kursu Sertifikası 05-08 Şubat 2002

3. İşyeri Hekimliği Sertifikası 03.07.2004

4. İlkyardım Eğitici Eğitimi Sertifikası 29 Kasım 3 Aralık 2004

5. Acil Hekimliği Sertifikası (Temel Modül) 25-29.04.2005

6. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 12.02.2009

7. 2. TSOT-AAOS Educational Program 21-25 April 2010 Antalya

8. AAOS-TOTBİD Education Program 20-22 April 2012 Antalya

9. 2. Serebral Palsi Eğitim Toplantısı 4-5 Mayıs 2012 Bursa

10. 3. Generation Limb Deformity Correction Courses: Adame Frame withPaley's Method ' Annual Antlya-Cadaver Training' 12-13 May 2012 Antalya