MENU

Hayat Omurga Sağlığı ve Cerrahi Birimi

Image title

Omurga, mekanik olarak gövdeyi dik tutan kemik yapıdır. Kafatasından leğen kemiği 'ne (pelvis) kadar uzanan farklı yapıda ve dizilimde 32-33 kemik yapıdan meydana gelir. Bu kemikler; 7  boyun, 12 sırt, 5 bel, 5 sakrum ve 3-4 koksiks kemiklerinden olusur. Sakrum ve koksiks leğen kemiği ile iç içe hareketsiz kemik yapılarıdır.

Omurga, mekanik görevi dşında beyinden çıkan ve tüm vucuda yayılan sinirlerin gövdelerinin bulunduğu omurilik için koruyucu ana yapıyı oluşturur.

Çocukluk çağından yaşamın ileri dönemlerine kadar; yapısal,dejeneratif (yaşlanma) ve çevresel faktörler sonucu omurgadaki yapısal değişimler ile omurga hastalıkları ortaya çıkmaktadır.

Omurga hastalıkları dünyada sağlık kurumlarına en sık başvuru sebebidir.


BEL VE BOYUN FITIKLARI

Omurgayı oluşturan kemik yapılar arasındaki kıkırdak yapının bozulması ile, fıtıklaşan kıkırdağın omuriliğe ya da buradan çıkan sinir köklerine bası yapması sonucu oluşan rahatsızlıktır. Fıtık ileri derecede ve sinir üzerine bası oluşturduğunda; şiddetli ağrı, kol (boyunda ise) ve bacaklarda (belde ise) uyuşma , güç kaybı gibi şikayetler oluşabilir. Çoğu hastada bel ve boyun agrısından ziyade kola ve bacağa yayılan şiddetli ağrı olur. Özellikle kolda ve bacakta aniden oluşan, ya da ilerleyici olan güç kaybı, idrar ve büyük abdesti tutamama (özellikle bel fıtığında) şikayetleri acil cerrahi müdahele gerektiren durumlardır

Tedavi protokolleri hastanın şikayeti, fizik muayene ve tetkikler neticesinde belirlenir.

Image title

Image title


DAR KANAL – SPİNAL STENOZ (BELDE KİREÇLENME)

Bel ve boyun fıtığından farklı olarak kemik yapılarda  kireçlenme ve kemikleri birbirine bağlayan bağlarda kalınlaşma (dejenerasyon) ile omurilik ya da sinir kökünde sıkışma ile ortaya çıkan rahatsızlıktır. Beraberinde fıtıkta olabilir. Boyun bölgesinde ise; el ince becerilerde kayıp (düğme ilikleyememe gibi), kısa adımlı yürüyüş, boyun ve kollarda ağrı, uyuşukluk ve güç kaybı olabilir. Bel bölgesinde ise bel agrısı, bacaklarda özellikle gece belirginleşen kramp, kalça ve bacaklara yayılan ağrı (özellikle yürümekle artan ve istirahat ile azalan), uyuşma ve güçsüzlük olabilir. Tedavi protokolleri hastanın şikayeti, fizik muayene ve tetkikler neticesinde belirlenir.


Image title


OMURGA KIRIKLARI

Omurgayı oluşturan kemik yapıların travma, tümör ya da kemik erimesi (osteoporoz)'ne bağlı kırıklarıdır. Kırık sebebi, hastanın yaşı, kırığın şekli ve sinir hasarının olup olmaması tedaviyi belirlemede önemli rol oynar. Basit kırıklar korse ve istirahat ile tedavi edilebilirken daha ciddi yaralanmalarda platin (implant) desteği gerekebilir. Özellikle yaşlı yastalardaki kırıklarda ise kapalı yöntem ile kemik çimentosu (vertebroplasti, kifoplasti) uygulanabilmektedir.


Image title

SKOLYOZ

Önden ya da arkadan bakıldığında omurga düz bir çubuk şeklinde görülür. Herhangi bir seviyede omurganın 10 derece üzerindeki açılanması skolyoz olarak ifade edilir. Skolyoz çocukluk döneminde kemik gelişiminin devam etmesi sebebi ile ilerleyicidir. Eğrilik derecesi, yaş ve skolyoz tipine göre farklı tedavi protokolleri vardır. Tedavi protokolleri hastanın şikayeti, fizik muayene ve tetkikler neticesinde belirlenir.


Image title


KİFOZ

Yandan bakıldıgında omurganın farklı bölgelerinde farklı eğimleri vardır. Bu eğimler belli dereceler arasında olmalıdır. Boyun ve belde görülsede, kifoz deformitesi daha çok sırta artmış egrilik olarak yorumlanıp, halk arasında ''kamburluk'' olarak bilinir. Hasta öne eğildiğinde defprmite daha beirgin hale gelir. Kifoz deformitesi doğuştan başlayan ya da sonradan oluşabilen yapısal bir omurga bozukluğudur. Yaş ve açı derecesine göre farklı tedavi yaklaşımları vardır. Ileri derece eğrilikler gögüs kafesinde akciğere bası yaparak solunum problemlerine yolaçtığı gibi, duruş bozukluğu ve karşıya bakamama gibi hayatı zorlaştıran durumlara sebep olabilir. Tedavi protokolleri hastanın  şikayeti, fizik muayene ve tetkikler neticesinde belirlenir.


Image title


Omurga rahatsızlıklarında burada kısaca bahsedilen problemler dışında ; metabolik, doğuştan olan anomaliler, tümör ve enfeksiyon gibi çok farklı hastalıklar da benzer şikayetlere neden olabilir. Bu şikayetleri olan bireylerin mutlaka doktora başvurması gerekmektedir. Buradaki bilgiler ,omurga  hastalıklarında kısa bilgi sahibi olabilmeniz için hazırlanmıştır. Tedavi protokolleri hastanın şikayeti, fizik muayenesi ve tetkikler neticesinde belirlenmektedir. Hastanemizde Omurga Hastalıkları ile ilgili tüm tedavi protokolleri (medikal, fizik tedavi, iğne tedavisi ve tüm cerrahi girişimler) yapılmaktadır.

Hayat Omurga Sağlığı ve Cerrahi Birimi

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ kliniğinde hizmetinizde.