Site Dili : TR | EN
MENU

RIRS, FLEKSİBL URS, LAZERLE TAŞ KIRMA (İDRAR YOLUNDAN GİRİLEREK YAPILAN KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI)

Fleksibl URS ile detaylı anatomik inceleme yapılabildiği gibi üst üriner sistem taşları yüksek taşsızlık oranları ve düşük komplikasyon oranları ile RİRC tedavisi başarıyla uygulanabilmektedir. Bu avantajlarından dolayı zaman içinde üst üriner sistem taşları için bu yöntem daha çok kullanılır hale gelebilecektirRetrograd intrarenal cerrahi; ESWL için uygun olmayan,  ESWL ile kırılmaya dirençli böbrek taşları, çoklu küçük böbrek taşları, obez, kemik deformiteli taş hastalarında, gebelikte, kanama diyatezi olan hastalarda, mutlak tam taşsızlık sağlanması gereken hastalarda (pilotlar vb.) ,  Radyolusen taşlarda (<2 cm taşlar) , Böbrek taşlarına eşlik eden üreter taşında (böbrek taşı <1,5 cm) , Nefrokalsinozis ile beraber taş , Anatomik obstrüksiyona eşlik eden taş , Ektopik- pelvik - atnalı böbreği olan taş hastalarında,  Tek böbrekli taş hastalarında etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir.Bizde kliniğimizde bu endikasyonlarla başvuran hastalara bu tekniği başarıyla uygulamaktayız.

Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı (RIRS, Fleksibl URS,) Nasıl Yapılır?

İşlem genel veya spinal (belden uyuşturma) anestezi altında ameliyathane koşullarında yapılır. Önce hastanın idrar yaptığı kanaldan girilerek idrar torbasına kameralarla ulaşılır. Daha sonra ucu kıvrılabilen yumuşak bir yapıya sahip kameralı bir alet (fleksibl üreteroskop) girilerek böbrek içindeki taş görülür. Bu aletin iç yapısında kamera görüntüsü için gerekli ışığı taşıyan fiberobtik kabloların yanı sıra bazı kanallar bulunur. Bu kanallardan hem su geçişi sağlanır hem de taşları kırmaya yarayan lazer teli veya taşları tutmaya yarayan aletler gönderilebilir. Su geçişi ameliyat sırasında sürekli devam etmektedir. Bu sayede böbrek içinde bir havuz oluşturularak görüntü alınabilir. Aksi halde böbrek dokuları üst üste yapışarak içeride hareket etmek mümkün olmadığı gibi lazer ile böbreğe zarar verme ihtimali artır. Küçük parçalara ayrılan taşlar daha sonra kendiliğinden hastaya herhangi bir ağrı veya zarar vermeden idrar yoluyla atılır.

İşlem bitiminde genellikle üreter denilen kanalda taş birikmemesi, idrar akışının ameliyattan sonra düzenli olması ve hastanın ağrı hissetmemesi için plastik bir stent (DJ =Double J stent) böbreğe yerleştirilir. Bu stentin bir ucu idrar torbasında diğer ucu böbrekte bulunur.

Ameliyat öncesi dikkat edilecek hususlar

İşlemden önce anestezi doktoru mutlaka muayene edip bazı laboratuvar testlerinizi, akciğer filmi ve kalp elektronuzu görmek isteyecektir. Ameliyat öncesi idrarınızda enfeksiyon olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Yine kullandığınız tansiyon, şeker veya kalp ilaçları doktorunuza danışılarak kullanılmalıdır.
Ameliyattan önceki gece planlanan ameliyat saatinden 6-8 saat önce yemek yemeği, su içmeği durdurmalıdır.

Ne Kadar Süre Sonra Günlük Aktivitilere veya İşe Dönülür?

Bu ameliyatın açık cerrahilere kıyasla en büyük avantajı hastaya hiçbir kesi yapılmamasıdır. Zaten ameliyat doğal idrar kanallarından girilerek yapıldığı için hastanın herhangi bir organında delik veya yaralanma oluşmaz. Mide endoskopisi gibi düşünülebilecek bu operasyondan 24 saat sonra hastalar günlük yaşamlarına ve aktivitelerine dönebilirler. Banyo yapabilirler, istediklerini yiyip içebilirler. Eğer hastaya DJ stent takıldıysa bu da günlük aktiviteye geri dönüşe engel değildir ancak hastanın bazı hareketlerini kısıtlayabilir. Bu stentler ağır egzersizde böbrek ve mesane bölgesinde rahatsızlık veya ağrı hissi yapabilir. İdrarda kanamaya veya sık idrara çıkma isteğine neden olabilir.

Her böbrek taşına uygulanacak bir yöntem midir?

En önemli kısıtlayıcı faktör taş büyüklüğüdür. Büyük taşlarda kırılan taşların böbrekten dökülmesi sorun oluşturabileceği gibi, uzun süren ameliyatlar da hastada üreter adı verilen kanalda darlık ve enfeksiyon riskini arttırabilir.

Ameliyat Sonrası Hastalar Nasıl Takip Edilir?

Ameliyattan çıkan hastalar yaklaşık 24 saatlik bir takipten sonra taburcu edilebilir. Ameliyatın erken döneminde hastalar oluşabilecek komplikasyonlar açısından yakın takip edilir. Burada hasanın kalp atımı, tansiyonu, ateşi, solunumu, idrar miktarı ve rengi gözlenir.  Ağrısı olan hastaya ağrı kesici ve standart olarak antibiyotik verilir. İşlem sonrası idrar kontrolü için bir gecelik sonda takılabilir.

Fleksibl URS, RIRS Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Tüm  endoskopik yöntemlerde olduğu gibi komplikasyonsuz bir ameliyat değildir.  Bunlar; yüksek ateş, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda kanama, üreter adı verilen böbrek ile mesane arasındaki kanalda yaralanma, taşa ulaşamama, taşın tamamen kırılamayıp ikinci seansa bırakılması, üreterde kopma (nadir görülür) ancak açık ameliyata geçmek gerekebilir.

Fleksibl URS,RIRS her yaş grubunda uygulanabilir mi?

Gelişen teknoloji ve aletler sayesinde bu ameliyatın standart cihazları dışında çocuklar için üretilmiş minyatürize cihazları da bulunur.

Fleksibl URS,RIRS ameliyatının Perkütan ameliyatına göre avantajı var mıdır?

Fleksibl URS ile yapılan kapalı böbrek taşı ameliyatının açık ameliyata üstünlüğü tartışma götürmez, hatta bir diğer kapalı yöntem olan sırttan girilerek yapılan Perkütan Nefrolitotomi ameliyatına göre de bariz üstünğü vardır. Perkütan ameliyatında sırtta 1 cm lik bir kesi yapılır, buradan böbreğe ulaşılır, dolayısıyla böbrekte de yaklaşık 1 cm lik bir kesi olur. Cilt, ciltaltı dokular, kaslar ve böbreğin çok küçük de olsa kesilmesi kanama riski demektir.

Fleksible urs (rırs) de; herhangi bir kesi olmadığı için bu tür riskleri barındırmaz. Bir diğer avantajı kan sulandırıcı (Coraspin, Ecopirin, Aspirin) ilaçlar kullanan hastalarda da bu ameliyatın yapılabilmesidir. Doğuştan böbreği anormal yerde veya yapıda olan (Atnalı böbrek, pelvik böbrek) hastalarda da öncelikli seçenek Fleksibl URS dir.