Site Dili : TR | EN
MENU

BEBEKLERDE KABIZLIK BİR HASTALIKTIR

Çocuklarda kabızlık; dışkılama sıklığı dikkate alınmalıdan dışkının katı olması demektir. Dışkı hem katı, hem de dışkılama sıklığı seyrekse bu duruma obstipasyon denmektedir. Kabızlığın çözümsüz kalması kalın bağırsak içinde toplaşmış dışkının birikmesi ve taşma şeklinde dışkı kaçırmaya (külot kirlenmesi) neden olur.

Anne çocuğunun ishal olduğunu sanır, oysa çocuk aşırı derecede kabızdır ve muayenede bağırsakların dışkı ile dolu olduğu görülür. Çocuk dışkı kaçırır ve daha ileride altını da ıslatır.

Kabızlığın bir çok nedeni vardır. Bu nedenler yaşa göre değişkenlik gösterebildiği gibi, fizyolojik sebeplerden ve cerrahi sebeplerden oluşabilir.

Çocuğa haftada üçten az sayıda dışkılaması, dışkılama sırasında aşırı ıkınma veya ağrı duyulması, dışkının sert ve parça parça olması, külot kirletmesi ile beraber olması fonksiyonel kabızlık bulgularıdır.

Bebeklik çağında kabızlık, doğduğu ilk günden itibaren gelişebilir. Özellikle mekonyum diye bilinen siyah dışkının çıkış zamanı çok önemlidir. Ayrıca dışkının şekli, kıvamı, bol miktarda çıkıp çıkmadığı ve doğumdan sonra kaçıncı gün çıktığı da önem arz eder. Bazı çok önemli cerrahi hastalıklar, bu bulgularla ortaya çıkar.

Böyle bir bebeğin mutlaka bir çocuk cerrahı tarafından görülmesi, dışkı çıkış deliğinin muayenesi ve bağırsakların içinin parmakla muayenesi (tuşe) gerekir.

-hirschsprung hastalığı

-anal stenoz

-anterior anus

-anas fissür bu şekilde ortaya konur.

Doğumdan sonra bir müddet normal dışkı çıkaran çocuklarda daha sonra kabızlık ortaya çıkabilir. Genellikle fonksiyonel kabızlık denen bu durumda kabızlığı açıklayacak anatomik, sinirsel, hormonal bir neden bulunmaz.

Eğer önemsenmez ve zamanında tedavisi yapılmazsa veya yanlış ve eksik tedavi yapılırsa kaka kaçırma(taşma) gibi çok ciddi sonuçlar doğurur.

Çocuk hem aile hem de arkadaşları tarafından kirli ve ıslak çocuk olarak dışlanır. Tedavisi uzun sürer ve sabır gerektirir.

Kabızlığın nedenini ortaya koymak için bir takım

-röntgenolojik

-biyo kimyasal

-fizyolojki testlere ve

-biyopsi yapmaya ihtiyaç duyulur.

Bu testler sonucu tanısı konan hastalık etraflı bir biçimde aileye nedenleri, sonuçları ve tedavi prensipleriyle birlikte anlatılır.

Kabızlığın tam olarak giderilme süresi, kabızlık süresinin iki katı olarak ortaya konur.

Sonuçta cerrahi tedavi gerektirenlere cerrahi girişim uygulanır.

Tıbbi tedavide hekim, aile, diyetisyen ve gerekirse psikolog devreye girer.

Prof.Dr.Hasan DOĞRUYOL

Hayat Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı